توضیحات

شرکت آرشه کار بر اساس نیاز مشتریان توانایی طراحی و تولید اواپراتورهای با اشکال دلخواه جهت نصب در تونل های انجماد با ابعاد خاص و تامین ظرفیت مورد نیاز را دارد.

 
اواپراتور | آمونياکي (NH۳) | تونلی  زاویه دار

گالری تصاویر